20fed o Fehefin 2021 – Dyddiadau cyngerdd wedi’u cadarnhau

Rydym wedi aildrefnu’r cyngerdd wedi’i ohirio yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar gyfer dydd Gwener 26ain Tachwedd am 19:30.

Dilynir hyn gan gyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ddydd Sadwrn 27ain Tachwedd am 19:00

Bydd tocynnau ar werth ym mis Hydref


Leave a Reply