22ain o Fehefin – Sesiwn Recordio

Byddwn yn recordio ein tri threfniant cerdd cyntaf yn Stiwdio Acapela ar ddydd Mawrth 29ain Mehefin. Yna bydd y rhain ar gael ar ein Sianel ‘You Tube’ a’n gwefan rywbryd ym mis Gorffennaf … gwyliwch y gwefan am newyddion.


Leave a Reply