1af o Hydref 2021

Gyda gofid bod yn rhaid i ni ganslo ein 3 chyngerdd yn ddiweddarach eleni. Mae hyn oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu hwnt i’n rheolaeth. Rydyn ni’n gobeithio bod yn ôl ac un rhedeg yn gynnar yn 2022.


Leave a Reply