11eg o Hydref 2021

Rydym wedi derbyn “Magic Little Grant” trwy’r bartneriaeth rhwng “Localgiving” a’r “Postcode Community Trust”.

– Mae’r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post yn elusen rhoi grantiau a ariennir gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

– Localgiving yw prif rwydwaith aelodaeth a chymorth y DU ar gyfer elusennau a grwpiau cymunedol lleol.

Gwelwch yr holl waith da maen nhw’n ei wneud ar eu gwefannau:

https://www.localgiving.org/magic-little-grants/

https://www.postcodecommunitytrust.org.uk

https://www.postcodelottery.co.uk

https://localgiving.org


Leave a Reply