5ed o Orffennaf 2021 – Chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol

Rydym am recriwtio hyd at bedwar ymddiriedolwr angerddol newydd i ymuno â ni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a fydd yn aelodau gweithgar, brwdfrydig ac ymgysylltiol o’n tîm deinamig ac uchelgeisiol. Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl a all gyfrannu at effeithiolrwydd y tîm mewn unrhyw un neu gyfuniad o’r meysydd canlynol: · Codi Arian. … More 5ed o Orffennaf 2021 – Chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol