Dosbarthiadau meistr

Lle bynnag y mae ein perfformiadau cyngerdd yn mynd â ni, mae ein hymrwymiad i drosglwyddo ein hangerdd yn mynd gyda ni. Mewn diwrnod arferol bydd yr ensemble yn rhoi dosbarth meistr yn ystod y bore ac yna cyngerdd prynhawn neu gyda’r nos.

Ysgolion Cynradd

Enghraifft o ddosbarth meistr mewn ysgol gynradd yw dechrau gyda datganiad byr gan yr ensemble i osod yr olygfa ar gyfer y sesiwn. Yna dilynir trafodaeth agored ar y grefft o berfformio cerddoriaeth.

Yna mae’r dosbarth meistr yn canolbwyntio ar y bobl ifanc sy’n rhoi cynnig ar yr offerynnau yn ein sesiwn “cael-chwythu”. Mae hyn yn cael ei gynnal o dan arweiniad ein cerddorion gyda’r nod o’r bobl ifanc yn dysgu ac yn mwynhau’r cyfle i chwarae offerynnau cerdd am y tro cyntaf. Gall y sesiynau hyn fod yn hynod ysbrydoledig, pleserus ac yn magu hyder mewn unigolion. Disgwylir i athrawon oruchwylio’r sesiynau a chwythu eu hunain!

Mae sesiynau fel arfer yn 2 awr ac wedi’u cynllunio ar y cyd rhwng yr athrawon a ninnau. Mae pawb sy’n cymryd rhan wedi pasio gwiriadau DBS ac mae ganddynt brofiad o’r sesiynau hyn. I gael mwy o wybodaeth am gynnal prosiect, cysylltwch â Paul Robinson (Cyfarwyddwr) trwy e-bost yn: paul@glyndwrensemble.com neu dros y ffôn ar 077305 85067

Ysgolion Uwchradd

Enghraifft o ddosbarth meistr mewn lleoliad ysgol uwchradd yw dechrau gyda datganiad byr gan yr ensemble sy’n agored i bob myfyriwr cerdd. Dilynir hyn gan drafodaeth agored ar y grefft o berfformio cerddorol.

Yna mae’r dosbarth meistr yn canolbwyntio ar y chwaraewyr pres sy’n cynnig hyfforddiant unigol neu grŵp yn benodol. Os oes angen, gallwn ddysgu darn newydd, i’w berfformio ochr wrth ochr â chwaraewyr yr ensemble mewn perfformiad nodwedd i ddod â’r adran hon i ben. Gall hyn fod o werth hynod ysbrydoledig ac addysgol yn ogystal ag adeiladwr tîm rhagorol – gan fod y myfyrwyr yn chwarae ac yn dysgu ochr wrth ochr â’n cerddorion. Mae gennym amrywiaeth o drefniadau cerddorol i weddu i wahanol safonau a galluoedd chwaraewyr pres ysgolion. Yn olaf, bydd yr ensemble, os bydd angen, yn chwarae ail ddatganiad.

Mae sesiynau fel arfer rhwng 3 a 4 awr ac fe’u dyluniwyd ar y cyd rhwng eich tiwtoriaid a ninnau. I gael mwy o wybodaeth am gynnal prosiect, cysylltwch â Paul Robinson (Cyfarwyddwr) trwy e-bost yn: paul@glyndwrensemble.com neu dros y ffôn ar 077305 85067

Addysg Uwch / Ensembles Rhanbarthol:

Mae’r myfyrwyr hyn fel arfer yn gerddorion sydd eisoes yn perfformio i lefel Gradd 5 ac uwch.

Nod y sesiwn fydd rhoi mewnwelediad i’r myfyrwyr o berfformiad cerddoriaeth, gan drosglwyddo ein hangerdd a’n gwybodaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Er mwyn ennill y gorau o ddosbarth meistr ar y lefel hon, bydd y sesiwn yn cael ei dylunio ar y cyd gan y tiwtoriaid a ninnau.

Mae’r sesiynau fel arfer yn 3 i 4 awr o hyd ac yn cynnwys datganiad gan yr ensemble.

I gael mwy o wybodaeth am gynnal prosiect, cysylltwch â Paul Robinson (Cyfarwyddwr) trwy e-bost yn: paul@glyndwrensemble.com neu dros y ffôn ar 077305 85067