Newyddion

Latest Stories

5ed o Orffennaf 2021 – Chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol

Rydym am recriwtio hyd at bedwar ymddiriedolwr angerddol newydd i ymuno â ni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a fydd yn aelodau gweithgar, brwdfrydig ac ymgysylltiol o’n tîm deinamig ac uchelgeisiol. Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl a all gyfrannu at effeithiolrwydd y tîm mewn unrhyw un neu gyfuniad o’r meysydd canlynol: · Codi Arian. … More 5ed o Orffennaf 2021 – Chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol

22ain o Fehefin – Sesiwn Recordio

Byddwn yn recordio ein tri threfniant cerdd cyntaf yn Stiwdio Acapela ar ddydd Mawrth 29ain Mehefin. Yna bydd y rhain ar gael ar ein Sianel ‘You Tube’ a’n gwefan rywbryd ym mis Gorffennaf … gwyliwch y gwefan am newyddion.