Newyddion

Latest Stories

11eg o Hydref 2021

Rydym wedi derbyn “Magic Little Grant” trwy’r bartneriaeth rhwng “Localgiving” a’r “Postcode Community Trust”. – Mae’r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post yn elusen rhoi grantiau a ariennir gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl. – Localgiving yw prif rwydwaith aelodaeth a chymorth y DU ar gyfer elusennau a grwpiau cymunedol lleol. Gwelwch yr holl waith da…

1af o Hydref 2021

Gyda gofid bod yn rhaid i ni ganslo ein 3 chyngerdd yn ddiweddarach eleni. Mae hyn oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu hwnt i’n rheolaeth. Rydyn ni’n gobeithio bod yn ôl ac un rhedeg yn gynnar yn 2022.

5ed o Orffennaf 2021 – Chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol

Rydym am recriwtio hyd at bedwar ymddiriedolwr angerddol newydd i ymuno â ni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a fydd yn aelodau gweithgar, brwdfrydig ac ymgysylltiol o’n tîm deinamig ac uchelgeisiol. Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl a all gyfrannu at effeithiolrwydd y tîm mewn unrhyw un neu gyfuniad o’r meysydd canlynol: · Codi Arian.…

22ain o Fehefin – Sesiwn Recordio

Byddwn yn recordio ein tri threfniant cerdd cyntaf yn Stiwdio Acapela ar ddydd Mawrth 29ain Mehefin. Yna bydd y rhain ar gael ar ein Sianel ‘You Tube’ a’n gwefan rywbryd ym mis Gorffennaf … gwyliwch y gwefan am newyddion.