Pobl Hŷn

Gall cerddoriaeth sbarduno atgofion anghofiedig a lleihau pryder. Profwyd bod cerddoriaeth yn hybu iechyd gwell a lefel uwch o weithredu try wrando ar gerddoriaeth hyfryd neu atgofion o hen sesiwn canu.

Gan weithio ar y cyd â grwpiau lleol gallwn gynnal sesiynau mewn cartrefi gofal neu mewn lleoliad cymunedol.

Cartrefi Gofal

Mae adolygiad diweddar ar Effaith y Celfyddydau Cyfranogol ar Bobl Hŷn, (gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a gomisiynwyd ac ariannwyd gan Sefydliad Baring) yn cydnabod y gwerth i bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni celfyddydol gan gynnwys:

  • gwell cyfathrebu rhwng preswylwyr a rhwng preswylwyr a staff
  • ymdeimlad o hunaniaeth a theimlad o gael eich gwerthfawrogi
  • effeithiau cadarnhaol ar les corfforol trwy gymryd rhan mewn canu
  • gwell cyfleoedd ar gyfer gofal unigol trwy ddefnyddio’r sesiynau cerdd fel ffordd o gynyddu gwybodaeth staff am bob person yn eu gofal.

Yn y Gymuned

Her amlwg i bobl hŷn yn y gymuned yw unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Gall sesiynau “Caneuon a Sgonau” fynd i’r afael â’r mater hwn, gan ddod â phobl hŷn yn y gymuned ynghyd ar gyfer sesiynau cymdeithasol a cherddorol, gan wneud iddynt deimlo’n aelodau gwerthfawr o’r gymdeithas a’u galluogi i gwrdd â phobl newydd.

Efallai y bydd ein prosiect yn rhoi cychwyn ar sesiwn reolaidd neu’n rhan o’ch rhaglen gyfredol.

Mae’r sesiynau’n para rhwng 1 a 3 awr ac wedi’u cynllunio ar y cyd rhwng eich grŵp a ninnau. I gael mwy o wybodaeth am gynnal prosiect, cysylltwch â Paul Robinson (Cyfarwyddwr) trwy e-bost: paul@glyndwrensemble.com neu dros y ffôn: 077305 85067