Rheolwyr ac Ymddiriedolwyr

Paul Robinson

Cyfarwyddwr ac Ymddiriedolwr

Datblygodd Paul gariad am gerddoriaeth wrth ddod yn Brif Gôr Eglwys St Michael yn Lichfield. Er na ddatblygodd hyn ar ôl i’w lais dorri, mae gwrando ar gerddoriaeth o safon wedi bod yn garreg sylfaen yn ei fywyd.

Cymerodd gyrfa Paul ef o fod yn beiriannydd yn y Llu Awyr Brenhinol, ac yna gweithio fel syrfëwr hydrograffig ym Môr y Gogledd a’r Dwyrain Canol cyn gweithio o’r diwedd ar draws y diwydiant logisteg yn y DU gan ddod yn Gyfarwyddwr Taylor Barnard Anglia a Gwasanaethau Cyflawniad Proffesiynol ar ddechrau gweithrediadau ar-lein.

Yn dilyn ei ymddeoliad dychwelodd Paul i gerddoriaeth a chymryd rôl Rheolwr Band gyde band pres rhestrwyd 1af yn y Byd , Band Cory. Ail-greodd y symudiad hwn ei awydd i weld cerddorion ifanc cael mwy o gyfleoedd i gael gyrfa mewn perfformio cerddoriaeth, ar yr un pryd ag eisiau i’r cyhoedd gael cyfle i fwynhau cerddoriaeth fel sylfaen i’w bywydau. O Ganlyniad, sefydlwyd yr elusen Glyndŵr Ensemble.

Roger Argente

Ymddiriedolwr

Roger yw’r Pennaeth Perfformiad Pres uchel ei barch yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn flaenorol, roedd Roger yn Brif Trombonydd Bas gyda’r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol am dros bum mlynedd ar hugain.

Yn 2005 creodd Roger yr ensemble ‘Superbrass’ uchel ei glod a’r sefydliad Cyhoeddi Superbrass.

“Mae Roger yn gerddor o’r radd flaenaf a fydd yn cael effaith enfawr ar y myfyrwyr pres yma yn yr RWCMD” Gwnaeth Robert Childs sylwadau ar ei benodiad. “Rwyf wedi cael y pleser o adnabod Roger ers blynyddoedd lawer, ac yn ystod yr amser hwnnw bu’n ymwneud yn helaeth â sefydlu Adran Addysg arobryn yr RPO, gosododd y maes llafur trombôn ar gyfer Bwrdd Arholi Neuadd y Drindod, ac mae’n eistedd ar y Bwrdd Artistig Cerddorfa Ieuenctid y Byd. Cefais y pleser mawr o archwilio gydag ef yn ddiweddar yn yr RWCMD ac mae ei arbenigedd a’i gerddoriaeth yn ddiamheuol, ond yn fwy na hynny mae’n ddyn gwych iawn ”.

Nigel Seaman

Ymddiriedolwr

Mae Nigel yn arweinydd, athro, hyfforddwr band pres a beirniad ar ei liwt ei hun ar hyn o bryd yn gweithio gyda nifer o ensembles ledled y byd. Yn 2015 ymunodd â thîm creadigol y Band Cory, band gorau’r byd, fel eu hymgynghorydd cerddorol.

Yn 1975 ar ôl graddio o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd ymunodd â Cherddorfa Opera Genedlaethol Cymru fel Prif Tuba. Ddwy flynedd yn ddiweddarach symudodd i Brif gadeirydd Tuba Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, swydd a ddaliodd am 33 mlynedd.

Heddiw mae’n cynnal amserlen brysur, fel tiwtor astudiaethau tiwba, addysgeg a phres yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (er 1977). Mae galw mawr am Nigel hefyd fel arweinydd a beirniad ar ei liwt ei hun, gan weithio’n aml gyda nifer o ensembles yng Nghymru a thramor gan gynnwys Gwlad Belg a Seland Newydd.

Am 10 mlynedd cyflwynodd Nigel y rhaglen boblogaidd ‘Sounding Brass’ ar BBC Radio Wales ac yn 2011 cyflwynodd Urdd Gerddoriaeth Gymraeg Wobr Goffa John Edwards i Nigel, a roddwyd i gydnabod cyflawniadau rhagorol ym maes cerddoriaeth Gymreig.